Kérdések - Gyula

A Gyulához tartozó kvízkérdések a C kvízben találhatók!

Gyula Körös

Gyula kétszer is volt megyeszékhely, másodjára 1715-től 1949-ig. Melyik Körös bal partján terül el a több mint 30 ezer fős lakosságú város?

Gyula színházi előadások a várban

Mikortól rendeznek nyaranta, a 15. század első felében, gótikus stílusban épült várban színházi előadássorozatot?

Gyula Szapolyai seregének várostroma

A török sereg ellen 1526-ban Mohácsnál elszenvedett vereség után az országban kettős királyság alakult ki. A Keleti Magyar Királyság uralkodója I. János király (1526-1540), azaz Szapolyai János serege 1529-ben megostromolta a királyi Magyarország Habsburg-házi uralkodójához I. Ferdinánd királyhoz (1526-1564) hű várat. Milyen hosszú volt a sikeres ostrom?

Gyulai vár, török sereg

A Gyulai vár eredetileg mocsaras, nehezen megközelíthető területre épült. A vár eredetileg jóval nagyobb területű volt, a ma látható vár az egykori belső vár. Legkevesebb mekkora létszámú volt a várat 1566-ban ostromló és elfoglaló török sereg?

Gyula, báró Kerecsényi László várkapitány

Báró Kerecsényi Lászlót 1560-ban nevezték ki a vár kapitányának. Kapitánysága alatt jelentősen megerősítette és 1566-ban keményen védte a várat, de ugyanakkor hírhedté vált kegyetlenségéről, valamint arról, hogy a környék lakosságát félelemben tartva megadóztatta. Végül török fogságban halt meg. Hogyan jutott a török kezére?

Gyulai vár török elfoglalása

A várat 1566-ban foglalták el a törökök. Hány évig volt török kézen ezután?

Gyula vár török ostroma

Hány alkalommal verték vissza a vár védői Kerecsényi László várkapitány vezetésével a török ostromlókat, mielőtt 9 hét után feladták a várat?

Gyula földesura

A várost Gyula nevű földesura alapította. Mi volt a korábbi neve?

Gyulai tűzvészek

Gyulát sok nagy tűzvész pusztította, a legnagyobb 1801-es után a vármegye felújította addigi rendeletét. Mi volt a büntetése a rendelet szerint annak akit az utcán vagy akár udvaron pipával találtak?

Gyula polgármesteri hivatal

A polgármesteri hivatal a volt Megyeháza épületében található; az eredetileg a 18. század második felében emelt, többször bővített épület végleges formáját az 1876-1877-es bővítéssel nyerte el. A jellegzetes megjelenésű épületen több építészeti stílus is felfedezhető. Melyik nem?

Gyula Százéves Cukrászda

A Százéves Cukrászda épületét Czigler Antal építtette a 18. század végén kora klasszicista stílusban. Melyik évtől volt a földszintjén cukrászda?

Gyula, Németgyula

1723-tól a földesúr a Rajna vidékéről németeket telepített le. 1734-ben a németek külön bírót választottak maguknak és elszakadva Gyulától Németgyula néven önálló közigazgatású várost alkottak. Hány éven át?

Gyula élelmiszeripar

Melyik élelmiszeripari terméke híres a városnak?

Gyula Ajtósi Dürer Albert

A városban született Ajtósi Dürer Albert ötvös, aki innen vándorolt ki 1455-ben Nürnbergbe. Milyen rokonságban állt a híres Albrecht Dürer német festővel?

Gyulai Várfürdő

A nagy múltú, modern, különleges természeti környezetben működő fürdőkomplexum az egykori Almássy-kastély parkjában, természetvédelmi területen található. A Gyulai Várfürdő része az Almássy-kastély egyik szárnya mellett található klasszicista stílusú, 1833-ban épült épületben működő gyógyuszoda. Mi volt az épület eredeti funkciója?

Gyula téglahíd

Az egy ívnyílású kis híd 1802-ben téglából épült empire stílusban. A romantikus stílusú kapusház, amely ma a gyulai várszínház nyári jegypénztáraként működik, az 1850-es években épült. Mit hidal át a kis kőhíd?

Gyula Fehér-Körös árvíz

Melyik évben volt az a nagy árvíz aminek hatására a Fehér-Körös vízét új, a városon kívüli mederbe terelték 1856-1857-ben?

Gyula egykori ipara

Melyik, az 1900-ban itt alapított gyár számított  1908-ra az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb ilyen gyárának?

Gyula nemzetiségi központ

Melyik magyarországi nemzetiség központja Gyula?