Kérdések - Kőszeg

A Kőszeghez tartozó kvízkérdések a B kvízben találhatók!

Kőszeg szabad királyi város

Kőszeg szabad királyi városi címet kapott 1328-ban. Melyik magyar király adta a városnak a címet?

Kőszeg német neve Güns

Kőszeg német neve Güns. 1445-1482 és 1491-1647 között Ausztriához tartozott. Melyik magyar király tudta visszafoglalni rövid időre a Habsburgoktól?

Kőszeg Szent Jakab-templom

A Szent Jakab-templom az egykori minorita-templom helyére épült a 15. század elején. Később többször is átépítették. A déli mellékhajójában az 1937-es restauráláskor tárták fel gótikus falképeit. Melyik két építészeti stílus határozza meg a templomot?

Kőszegi vár török ostroma

Kőszeg vára alá a török sereg 1532-ben érkezett. A törökök közel egy hónap alatt sem tudták bevenni a Jurisics Miklós várkapitány által vezetett közel 1000 főnyi várvédőtől az erősséget. Hány sikertelen támadást hajtott végre a török sereg az ostrom alatt?

Kőszeg Jurisics várkapitány egyezsége

A török ostrom véget ért, amikor Ibrahim török vezér és Jurisics várkapitány megegyeztek. Az egyesség szerint a vár névleg meghódolt, a törökök pedig elvonultak. A névleges meghódolás jeleként török lófarkas zászlókat tűztek ki a védők a vár több pontján. Hány ponton?

Kőszeg Sgraffitós-ház

Jurisics tér 7 szám alatt található a különleges szépségű épület, a Sgraffitós-ház. Nevét a reneszánsz eredetű épület homlokzatának díszítéséről kapta, mely 1560 körül és 1688-ban készült. Dísztermének stukkókeretes mennyezetképe is nevezetessége a háznak. Mit ábrázol?