Kérdések - Nagykálló

Nagykálló barokk stílusú épület

Az egyemeletes barokk stílusú épület 1769-1785 között épült olasz építészek, az Aprilis testvérek irányítása alatt. Napjainkban egészségügyi intézmény működik az épületben. Minek adtak otthont falai elsőként?

Nagykálló barokk templom

Impozáns tömbjét 1710 körül emelték barokk stílusban; berendezése 1877-ben készült. Harangtornya háromemeletes, különálló építmény. Melyik nagykállói épületre illik a leírás?

Kállai Kettős

Magyarország egyik legnagyobb folklór fesztiválja az 1971 óta rendszeresen megrendezett Kállai Kettős Néptáncfesztivál. Milyen időközönként rendezik meg a néptáncfesztivált?

Nagykálló Szabolcs vármegye székhelye

A Kállay család volt birtoka Nagykálló, a 14. században már mezőváros volt. A város ekkoriban kapta meg a királytól a heti vásártartás jogát. Később több megyegyűlés helyszíne, és több mint 100 évig Szabolcs vármegye székhelye volt. Mikor?

Nagykálló városcímer

Mely jelképek találhatóak meg a város címerében?

Nagykálló, Simonyi óbester

Nagykállón született Simon Józsefként báró Simonyi József (1771-1832), ismertebb nevén Simonyi óbester, a legendás hírű huszártiszt. Simonyi már 17 évesen beállt huszárnak, később a francia háborúk során számtalan haditettet hajtott végre. 1815-ben kapott magyar bárói rangot, katonai szolgálata során összesen 72 kitüntetést kapott és sok sebesülést szerzett. Hogyan is nevezték kortársai?

Nagykálló ínségdomb

A Kállayak már lebontott kúriájának egykori kertjében áll a nem mindennapi történetű, ínségdombnak nevezett homokdomb, a tetején kilátóval. Egy rendkívül aszályos évben, 1780-ban a kállói szegénység Kiskálló földesurához Kállay Ferenchez fordult kölcsöngabonáért. Kállay csak azzal a feltétellel adott, hogy dombot emeltek számára, a tetején kilátóval. Milyen magas a domb?

Nagykálló, Korányi Frigyes

Korányi Frigyes (1828-1913) belgyógyász, egyetemi tanár Nagykállón született, izraelita orvos családban. Részt vett az 1848-49-es szabadságharcban, előbb mint nemzetőr, később mint katonai főorvos. Korányi Frigyes a kísérletes belgyógyászat megalapítója, a korszerű klinikai és laboratóriumi eljárások bevezetője és a tbc elleni küzdelem vezéralakja volt Magyarországon. 1891-ben a főrendiház örökös tagja lett. Milyen címet kapott meg 1908-ban?