Kérdések - Szekszárd

A Szekszárdhoz tartozó kvízkérdések a C kvízben találhatók!

Szekszárd megyeszékhely

Szekszárd közel 34 ezer fős lakónépességével az ország megyeszékhelyei közül a legkisebb lakónépességű város. Melyik megye megyeszékhelye Szekszárd?

Szekszárd, Szegszárd

Szekszárdot korábban Szegszárdnak írták. Mióta írják hivatalosan a város nevét Szekszárdnak?

Szekszárd bencés apátság

Melyik Árpád-házi király alapított bencés apátságot Szekszárdon?

Szentháromság-szobor

A Szentháromság-szobor a város legrégebbi szobra, ismeretlen alkotótól. A barokk szobrot az 1738-1740-es nagy pestisjárvány emlékére emelték. Mikor?

Szent László híd

A Szent László hidat, amely Szekszárdtól északra köti össze a Dunántúlt az Alfölddel Szekszárdi hídnak is nevezik. A hídon vezet át az M9-es autóút, a forgalomnak 2003-ban adták át 73 év után az első nem Budapesten épült új Duna hidat. Milyen hosszú a híd?

Szekszárd templom

A város védőszentje, Szent László tiszteletére 1802 és 1805 között emelt barokk stílusú templom a Béla király téren áll. A Tallher József tervezte épületen a legnagyobb változás 1928-ban történt amikor egy tűzeset után fel kellett újítani, ekkor kapta a templom tornya is  mai sisakját. Miért gyulladt ki és égett le a templom teteje 1925-ben?

Pannónia

A Dunántúl Pannónia néven a rómaiak provinciája volt .Szekszárd helyén is római település állt. Mi volt a neve?

Szekszárd megyeháza

A régi megyeháza klasszicista stílusú épülete 1828-1833 között épült. Az épület Béla király térre néző főhomlokzatának a hat dór oszlopos timpanonos oromzattal lezárt portikusza az épület megjelenését meghatározó részlete. A megyeháza az I. Béla (1060-1063) király által alapított bencés apátság romjaira épült, az udvaron láthatóak az apátsági templom feltárt alapfalai. Kinek a tervei szerint épült a régi megyeháza?