Kérdések - Szikszó

A Szikszóhoz tartozó kvízkérdések az A kvízben találhatók!

Szikszói református templom

A szikszói református templom a 14-15. században épült, különböző okok, például a történelmi helyzet és tűzvészek miatt sokszor átépítették, illetve egyes részeit megerősítették. Ennek ellenére sok régi szép gótikus részlete is megmaradt. A felsoroltakból melyik nem maradt meg napjainkra?

A gótikus stílusú támpilléres templom a 14-15. században épült, helyén már legalább két templom is állt korábban. A most látható templom építésekor a régi, elbontott templom köveit beépítették a falakba. A török időkben végvárként is említik a templomot, lőréses körítőfalát a 15-16. században emelték. Mekkora volt a kerítőfal vastagsága korábban?

A templomban tartott szikszói zsinaton rendelték el, hogy a magyarországi református egyházakban az úrvacsorát ostya helyett kovászos kenyérrel kell kiszolgálni. Melyik évben?