Kérdések - Türje

A Türjéhez tartozó kvízkérdések a B kvízben találhatók!

Türjei római katolikus templom

A türjei római katolikus templomot 1230 körül, téglából építették, francia építőműhely alkotása, román és kora gótikus stílusú. Melyik szerzetesrend számára épült az egykori prépostság temploma?

Türje premontrei prépostság kolostorépülete

A 13. század elején alapított premontrei prépostság első épülete a 16. században elpusztult. A mai kolostorépületet a 18. században emelték, illetve bővítették. Milyen építészeti stílusban?

Türje Szent Flórián-szobor

A 18. században felállított Szent Flórián-szobor a rendház kerítésfala mellett áll. A római legionarius öltözékben ábrázolt szent volutákkal díszített négyzetes alaprajzú talapzaton áll. Kiknek a védőszentje Szent Flórián?